ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ЗАПРОПОНУВАЛА ІДЕОЛОГІЧНИЙ МАНІФЕСТ ПАРТІЇ “БАТЬКІВЩИНА”

Лідер партії “Батьківщина”, незаконно ув’язнена екс-прем’єр-міністр України запропонувала своїм однопартійцям ухвалити ідеологічний маніфест оновленої партії “Батьківщина”.

“Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – загальнонаціональна демократична політична партія, яка віддзеркалює погляди та захищає інтереси широких верств українського народу в боротьбі за справжню й незворотну незалежність України, за збереження нашої національної ідентичності, справедливий розподіл національного багатства, за європейське майбутнє країни, гідне та вільне життя всіх її громадян”, – йдеться у маніфесті.

Юлія Тимошенко переконана, що стратегічною метою партії має стати постійне вдосконалення справедливості в усіх її вимірах, досягнення високого рівня життя людей, повноправне членство України в Європейському Союзі, приведення всіх сфер суспільного життя у відповідність з європейськими стандартами.

“Партія “Батьківщина”, будучи асоційованим членом Європейської народної партії (ЄНП) як союзу центристських народних та християнсько-демократичних партій континенту, цілком і повністю поділяє світоглядні засади, задекларовані в основних програмних документах ЄНП, таких як Афінська програма (1992) “Союз цінностей” (2000), Римський маніфест (2006), Марсельська заява (2011) тощо”, – наголошується у документі.

За пропозицією Юлії Тимошенко, у ідеологічному маніфесті закріплені такі положення:

– Українці – сучасна політична європейська нація, яка будується на засадах громадянської єдності. Ми – союз громадян України, які належать до українців та інших етносів, говорять українською та іншими мовами. Єдність української політичної нації має бути головним пріоритетом.

– Україна як невід’ємна частина євроатлантичної цивілізації повинна стати в осяжній історичній перспективі повноправним членом Європейського Союзу і запровадити стандарти ЄС у політичній, економічній, соціальній, культурно-гуманітарній сферах. Європейська інтеграція є ключовим, стратегічним пріоритетом внутрішньої і зовнішньої політики України. Співпраця з іншими інтеграційними утвореннями можлива лише тією мірою, якою вона не суперечить європейському вибору.

– Державний суверенітет і територіальна цілісність України є недоторканими. Будь-які зазіхання на право України здійснювати повний контроль на всій території держави та спроби втручатися в наші внутрішні справи повинні отримувати негайну і рішучу реакцію.

– Україна – унітарна соборна держава.

– Єдиною державною мовою має бути лише українська. Її державний статус не може бути лише гаслом, яке носить декларативний характер. Його слід наповнити реальним змістом, мають запрацювати дієві інструменти присутності української мови в усіх сферах державного та громадського життя. Водночас неприйнятним є будь-яке регулювання вживання мов у приватному житті, обов’язковою є пошана до інших мов та мовних спільнот.

– Українська держава повинна сприяти загальному порозумінню та діалогу між церквами, не втручатися у внутрішні справи церков і запобігати такому втручанню з боку інших держав.

– Україна має більше ніж тисячолітню державотворчу історію. Ми є нащадками Київської Руси-України, Галицько-Волинської держави, Гетьманщини і Української Народної Республіки. Наша історія унікальна, із власним пантеоном національних героїв і не сумісна з політичними спекуляціями на тему так званої спільної історії.

– Ми поділяємо резолюцію Парламентської Асамблеї ОБСЄ “Возз’єднання розділеної Європи”, у якій нацизм та сталінізм засуджуються як явища одного порядку, котрі “несли із собою геноцид, порушення прав та свобод людини, військові злочини та злочини проти людства”.

– Голодомор ми вважаємо геноцидом українського народу.

– Різноманітність культур, специфіку регіонів, багатий і неоднаковий історичний досвід різних частин України, поліконфесійність і різномовність ми вважаємо не проблемою, а ознакою духовного багатства України. Усі ці чинники повинні не перешкоджати, а, навпаки, сприяти формуванню унікальної політичної нації на основі європейських та власних цінностей.

– “Батьківщина” об’єднує Україну, не ділить українців за ознаками національності, мови релігії, історичної пам’яті тощо, вона сприймає як реальність те, що багато громадян України стоять на інших, ніж ми, ідеологічних позиціях. Ідеологічні розбіжності не мають стати приводом для громадянських конфліктів, а жодна ідеологія не може бути нав’язана примусом. “Батьківщина” вважає пріоритетом єдність політичної нації, що вимагає від усіх нас глибокої терпимості до носіїв інших поглядів і компромісу.

“Ми зобов’язуємося дотримуватись проголошених принципів у своїй публічній діяльності, чи в опозиції, чи при владі, при виробленні державної політики, керуватися ними при розробці й ухваленні політичних рішень, законодавчій та адміністративній роботі в органах влади відповідно до наданих українським народом повноважень”, – наголошується у ідеологічному маніфесті партії “Батьківщина”.

Маніфест, запропонований Юлією Тимошенко, підтримали одноголосно всі учасники об’єднавчого з’їзду партії “Батьківщина”.